Üyelik Sözleşmesi


Üyelik Sözleşmesi
 
1.     Taraflar
İş bu sözleşmenin tarafları;     Beyazgül Cad. Kireçhane Gediği Sk. No:11 Arnavutköy Beşiktaş/Istanbul adresinde faaliyet gösteren  PEM İSTANBUL PROJE YÖNETİMİ SAN.TİC.A.Ş.(kısaca "PEM" olarak anılacaktır) ile,  www.projeegitimmerkezi.com portalına üye olurken iş bu sözleşmeye elektronik olarak onay veren  "Üye"dir.
 2.     Kapsam ve Tanımlar
Site: www.projeegitimmerkezi.com isimli alan adı ve bu ad altındaki diğer alan adlarından ve bağlantılı tüm sanal mecralar ile PEM ‘in yönlendirme yazısı ile üyeyi yönlendireceği sair siteyi ifade eder.
Hizmet;Üyenin eğitim almak istediği alana ait derslerin ve o derslere ait dökümanların sunumu, test çözümü, deneme sınavı,üyelerin soru ve problemlerine cevap ve çözüm üretme olmak üzere eğitimin zorunlu  kıldığı tüm hizmetler.
İçerik: : www.projeegitimmerkezi.comalan adlı ve bu alan adı ile bağlantılı alt  sitelerde veya PEM’in yazılı yönlendirme yazısı ile üyeyi yönlendirdiği sair sitelerdeki yayınlanan veya PEM tarafından erişime açılan her türlü ders ve  eğitim dökümanı,test, deneme sınavları, tüm formatlardaki görüntü ve video kayıtları, logo, resim,müzik, istatistik ve anket sonuçları, eğitmen veya site yetklisinin açıklama ve yorumları olmak üzere üyeye sunulan her türlü görsel, işitsel ve yazılı dökümanlar.
Üye: : www.projeegitimmerkezi.com de yer alan kayıt formunu dolduran, eğitim ve hizmet bedelini sitede belirtildiği şekilde ödeyen ve göndermesi gereken evrak ve kimlik belgelerini eksiksiz gönderip başvurusu PEM yetkilileri tarafından tetkik edildikten sonra  onaylanan kişidir.
3.     Sözleşmenin Konusu
Üyenin talep ettiği ve PEM’in vaat ettiği eğitimin verilmesi, bu eğitimin zorunlu kıldığı görsel, işitsel ve yazılı dokümanların üyeye sunulması ve üyenin bu hizmetlerden eksiksiz ve kusursuz surette yararlanmasını temin edilmesi, üyenin kendisine sunulan hizmetin bedeli , taraflara düşen tüm haklar ve mesuliyetler sözleşmenin konusunu teşkil eder.
4.     Üyenin Sunulan Hizmetlerden Yararlanabilmesi
4.1. PEM tarafından sunulan hizmet ve verilen eğitim ücretli olup hizmet bedelleri sitede belirtilmiştir. Üye, PEM in sunduğu eğitim ve hizmetlerden satın almak istemesi halinde, üye olmayanlara erişimin kapalı olduğu  www.projeegitimmerkezi.com adlı sitedeki başvuru formunu dolduracak ve   PEM tarafından üyeye kullanıcı adı, parola, şifre bilgileri verilecektir. 
 
4.2. Siteden verilen eğitime ilişkin videolar, hizmetin satın alınmasından ve üyeliğin PEM tarafından aktif hale getirilmesinden itibaren 1 ay  üyenin istifadesine sunulacaktır. Üyelerin,  sunulan videolara 3 kere , sertifika sınavı ve testlere 1 kere ulaşma hakları bulunmaktadır.
 
4.3.Bir aylık eğitimini tamamlayan üye, eğitimin tamamlandığı  günden itibaren 10 gün içinde sitede yer alan sertifika sınavına katılmak mecburiyetindedir. Sınavda başarılı olanlara sertifika verilecektir. Sertifikalar site üzerinden indirilebilecek olup ayrıca fiziken üyeye gönderilmeyecektir. Sertifika sınavına süresinde katılmayanlar , sınav ve sertifika hakkını kaybetmiş olacaklardır. Üyenin yeni bir sınav hakkı bulunmamaktadır.
4.4.Üyenin eğitim almak istediği alan, eğitim adayının belli bir seviyede eğitimli olmasını gerekli kılması halinde PEM, üyeyi  bu alana ilişkin seviye tespit sınavına tabi tutabilir. Üye eğitim, bilgi ve deneyime uygun kurdan eğitime başlatılır. Üye kendisi de seviye tespit sınavına katılmak isteyebilir. Belirli seviyede ön bilgi ve eğitime ihtiyaç gösteren eğitime katılmak isteyen adaylar seviye tespit sınavına katılmaktan kaçınmaları halinde 1.kurdan eğitime başlamak zorundadırlar. Kur bitimlerinde üyeler kur bitirme sınavlarına tabi tutulur ve başarılı olanlar bir üst kur eğitimine kabul edilirler.
4.5. PEM tarafından www.projeegitimmerkezi.com alan adlı siteden verilecek eğitimler, kur başarı puanları vs. puanlar, seviye tespit sınav tarihleri, sınav ve eğitim içerikleri , dokümanlar ve eğitimciler PEM tarafından üyeye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir veya sona erdirilir. Üyeler değiştirilen veya sona erdirilen eğitim programı sebebiyle kazanılmış hak elde ettiklerini ileri süremezler, hak veya menfaat kaybı iddiasında bulunamaz, herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar. Üyeler , değişiklik veya sonlandırma yapılabileceğini, eğitim içerik, doküman ve eğitimcilerin değişebileceğini bilmektedir.
4.6.PEM, vereceği eğitim için gerekli ve zaruri gördüğü hallerde canlı eğitim yapabilir, üyeler ile test ve problem çözme diyalogları kurabilir , eğitim ve bağlantılı alanlarla ilgili canlı söyleşi tertip edebilir.
5.     Üye Olma Şartları
5.1. Üye adayı, Site de verilen hizmetlerden faydalanmak için üye olmak istemeleri halinde Site ‘de “Üye Kayıt İşlemleri” başlığı altındaki açıklamalar ve talimatlar uyarınca üyelik formuna dolduracaklar , eğitim bedelini sitede açıklanan şekilde ödedikten sonra  sözleşme şartlarını onaylayarak başvuracaklardır. Üye adayı bu başvuru ile birlikte sözleşme içeriğine, site kurallarına uygun hareket edeceğini taahhüt etmiş olacaktır.  Üye adayının başvurusunu inceleyen Site yönetimi uygun görmeleri halinde “kullanıcı adı”, parola, ”şifre” vb. eğitim içeriğine ulaşabilmeyi sağlayacak bilgileri üye adayına ulaştırmaları ve adayın hesabını aktif hale getirmeleri ile birlikte aday, üyeliğe hak kazanır.  Üyelik süresi, verilecek olan eğitimin tamamlanmasına, dondurulmasına  veya üyenin üyelikten uzaklaştırılmasına kadar devam edecektir.  
5.2.PEM , yüz yüze eğitim verdiği öğrencisinin kısıtlı süreyle ücretsiz olarak sitedeki eğitimden faydalanmasına müsaade edebilir. Bu halde öğrenci, sitedeki kayıt formuna dolduracak ve site yönetimi tarafından kendisine geçici “kullanıcı adı, şifre, parola vs.” erişim sağlayıcı bilgiler verilecektir. Bu bilgiler ile öğrenci kendisine tanınan geçici sürede sitenin hizmetlerinden ücretsiz istifade edebilecektir.
5.3.  Site Yönetimi tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilenlerin başka kimlik bilgileri, başka hesaplar ile siteye üye olmaları mümkün değildir. Aksine davranış halinde site yönetiminin ceza şikayetinde bulunma  ve hukuk davası açma hakları saklıdır.
5.4.Üye, sitedeki hizmetlerden faydalanması esnasında, öncesinde veya sonrasında site
kullanıcılarını veya üyelerini rahatsız edici davranışlarda bulunamaz, hizmetlerden faydalanmalarını engelleyemezler.
5.5.PEM, herhangi bir açıklama yapmaksızın , sebep göstermeksizin üyenin üyeliğini dondurabilir veya sonlandırabilir. Bu şekilde üyeliği dondurulan veya sonlandırılan üyenin, siteye erişimine mani olmak amacına yönelik tedbirler alabilir. Üye , PEM’in üyeliği gerekçe göstermeden her an durdurabileceğini bilerek sözleşme akdetmiştir. Bu sebeple üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erdirilen üye PEM aleyhine tazminat talebinde bulunamaz.
 
6.   Üyenin Hakları ve Mesuliyetleri
6.1. Üye ; sözleşme maddelerine, kanuna, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket edecektir.
6.2.     Üye; kayıt formunda veya sonradan bildirmiş olduğu kimlik bilgileri, tahsil durumu ve mesleği ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi durum üyeliğinin ihbarsız ve tazminatsız feshini doğurur.
 
6.3. Üye, PEM tarafından kendisine verilen “kullanıcı adı, şifre, parola” gibi erişim sağlayan bilgilerin sadece kendisi tarafından kullanılacağını, bilerek veya bilmeyerek 3.kişilerle paylaşmayacağını aksi durumun üyeliğin ihbarsız ve tazminatsız feshini doğuracağını bilmekte ve bu maddeye aykırı davranmayacağını, bu sebeple doğacak zararları da karşılayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
6.4.     Üye; site üzerinde veya bu site ile bağlantılı alt sitelerde paylaşacağı     tüm resim, fotoğraf, müzik,   kaynak, şiir, edebi ürünler, akademik araştırmalar    ve makalelerin ve benzeri alıntıların doğru olduğunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile diğer mevzuata aykırılık içermediğini, 3.kişilerin kişilik haklarını ihlal etmeyeceğini, maddi-manevi zarara sebebiyet vermeyeceğini taahhüt eder.
6.5.     PEM; Üyeler, kullanıcılar, 3.kişiler tarafından gönderilen,  yüklenen bilgi, belge, içerik, görsel, işitsel, yazılı paylaşımlardan ve bu kişiler tarafından site ve alt sitelerinde meydana getirilen değişikliklerin doğru ve hukuka uygunluğunu  denetlemek zorunda olmayıp aksi tutumdan doğacak maddi-manevi zarardan da sorumlu değildir. Bu paylaşımlardan doğacak tüm cezai ve hukuki sorumluluk paylaşımda bulunana aittir.
6.6.    Üyeler, kullanıcılar, 3.şahıslar; sitede, alt sitede, bağlantılı paylaşımlarda yer alan eğitim ve sınavları, görsel, işitsel performansları, yazılı bilgi ve belgeleri, dosyaları, veri tabanları, her türlü içeriği, parça-parça veya bütün olarak indirmeyeceğini, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, değiştirerek de olsa yayınlamayacağını veya hak ihlaline sebep olacak biçimde bir işleme tabi tutmayacağını, kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını taahhüt eder. Üye , siteye teknik anlamda büyük yük yükleyecek paylaşımlarda bulunamaz. 
6.7. Üye, kullanıcı;  sitede, alt ve bağlantılı sitelerde dini, siyasi ve yasadışı propaganda içerikli paylaşımlar, ırkçı paylaşımlarda, hakaret, tehdit, küçük düşürme, karalama, kötüleme, iftira, taciz vs. hukuka veya ahlaka aykırı eylemde bulunmayacağını,  pornografik veya ahlaka aykırı içerikli yazı, resim, fotoğraf vb. paylaşım ve yorumda bulunmayacağını taahhüt eder.
6.8.Üye;
      6.8.1.Sitede, alt ve bağlantılı sitelerde başkalarının hesabını izinli veya izinsiz olarak kullanmayacaktır.
6.
8.2.Hiç kimse üyelerin yerine geçerek , başkası yerine eğitime ve sınavlara , puanlamaya konu oturumlara katılamaz.
6.8.3.Üye; sunulan hizmeti, sınavları, veri tabanını vs. erişim ve bilgi kaynaklarını sabote etmek veya hizmetlerden gereği gibi yararlanılmasını engellemeye çalışmak gibi ihmali veya icrai eylem ve hareketlerde bulunamaz. Aksi halde PEM’in ticari kar kaybı ve itibar-prestij kaybından doğan zararları, sistemin ve hizmetin eski hale dönüştürülmesi için sarf edilmesi gerekecek malzeme ve işçilik bedelleri, sanal ortam giderleri vs. ,bu eylemleri 3.şahısların zararına yol açmış ise ve bu sebeple PEM in tazminat ödemesi halinde ödenen bu tazminat, hukuk mücadelesi yolunda sarf edilmek zorunda kalınacak giderler ve bilumum menfi ve müspet zararlar , zarara sebebiyet verenlerden , zarar tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan yasal faizin 3 katı tutarında faizi ile birlikte tahsil edilir.
6.
8.4.Üyeler siteyi kullanarak veya sitedeki üyeliği sebebi ile vakıf olduğu adres ve bilgileri kullanarak istenmeyen e-posta (spam) yayamaz, virüs veya onun gibi zarar verici başka vasıtalarla  herhangi siteye ya da 3. Kişilere zarar veremez.
      6.8.5.
Üye, sözleşmeye konu sitelerde veya herhangi bir elektronik ortamda veya başkaca internet sitelerinde veya yazılı ve görsel iletişim araçlarıyla PEM ve hizmet verdiği site/siteler , eğitim sistemi, eğitim dokümanları ve eğitimcileri ve yöneticileri aleyhine karalama, küçük düşürme, hakaret, tehdit içeren söz ve anlatımlarda bulunamaz, şikayet ve yorum yazamaz, bu mahiyette yazılan yorumlara destek amaçlı cevap yazamazlar.
      6.8.6.
  Üye, üyeliği sona erse veya erdirilse dahi eğitimleri, sınavları, performans değerlendirilmeleri dahil üyelik bilgilerinin sitede kalmaya devam edebileceğini kabul ve taahhüt eder.
7.     PEM in Hak  ve Yükümlülükleri
7.1.PEM , sözleşme ve eklerinde bahsi geçen eğitimleri ve hizmetleri, sözleşme şartları ve yasal mevzuat uyarınca yerine getirmeyi üstlenmiştir.
7.2.PEM, site ve eğitim içeriklerini, dokümanları, eğitimcileribildirim yapmaksızın ve sebep sunmadan çıkarabilir, değiştirebilir, kapatabilir. PEM in bu hakkını kullanması sebebiyle  üyeye ait “kullanıcı adı, şifre, parola vs.” erişim bilgilerinde değişiklik yapılmasının gerektiği durumlarda PEM bu hususu üyeye vaktinde gecikmeye mahal vermeksizin bildirecektir. Bu bildirimin yapılmasını müteakiben  üye tarafından değişikliklerin yerine getirilmemiş olması sebebi ile üyenin hizmetten yararlanmamış olmasından doğacak zararlardan üye kendisi sorumlu olacaktır.
7.3. Üyenin sitedeki paylaşımları PEM tarafından reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir, sitede veya broşür vb. tanıtım materyallerinde yer alabilir. Üye bu paylaşımları ile ilgili olarak telif, manevi ve maddi tazminat talebinde bulunamaz.
7.4.Sitede verilen eğitimler ve sınavlar ücrete tabi olup miktar ve içerikleri sitede anlatılmıştır. .
7.5. Eğitimin başarıyla tamamlayan ve sertifika sınavında başarı gösteren  üyeye sertifika belgesi verilir. Başarılı olan üye siteden sertifikasını indirebilir. Ayrıca fiziki sertifika verilmez. Bu belgenin resmi kurumların aradığı uzmanlık belgesi niteliğinde sayılacağını PEM taahhüt etmez. PEM bu eğitim ve belge  sebebiyle üyelerin iş bulacağını taahhüt etmez, bu yönde bir çalışma gerçekleştirmez.
7.6. PEM, haftanın belli gün veya saatlerinde üyelerin soru ve problemlerini çözmek ve eğitim alanında destek vermek üzere üyelerin iletişime geçebileceği danışmanlar görevlendirmeyi amaçlamıştır. Ancak üyelere destek ve yardım amacı ile tesis edilen danışmanlık hizmeti, hizmetin zorunlu unsurlarından olmayıp bir taahhüt olarak kabul edilemez ve bu hususta PEM sorumlu tutulamaz.
7.7. PEM , gerekçe bildirmeden sitedeki tüm hizmetlerini durdurabilir. Üyeler, hizmetlerin durdurulmasına kadar geçen sürede verilen hizmetler ve verilmesi planlanan tüm eğitimler ve hizmetlere ilişkin herhangi bir talepte bulunamazlar.
8.     Telif
www.projeegitimmerkezi.com alan adlı site ve bağlantılı sitelerde yer alan her türlü eğitim ve hizmet bilgi, belge , logo, işaret, fotoğraf, resim, müzik, video, doküman vs. görsel, işitsel ve yazılı ve bilumum içeriklere ait telif hakkı PEM e aittir.
 9.     Devir
Üye, PEM in kendisine işbu sözleşme ile tanıdığı hakları ve mesuliyetlerini 3.kişilere devredemez. 
10.    PEM   Kayıtlarının Geçerliliği
Taraflar, bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda PEM in defter ve veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11.   Yetki
Bu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde  İstanbul veya İzmir  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 12.    Bildirim
PEM, üye ile kayıt sırasında bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya sitede belirtildiği iletişim araçlarıyla iletişim kuracaktır. Üyenin e-posta adresindeki problem veya üyenin e-postalarını güncel olarak takip etmemesinden doğacak zararlardan üye sorumludur. 
13.      Yürürlük
Bu sözleşme , sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Bildirimi” de dahil diğer belgelere üyenin elektronik olarak onay vermesi ile onay tarihinde  kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
                                    Kullanım Koşulları Sözleşmesi
 
1.      Taraflar
İş bu sözleşmenin tarafları;     Beyazgül Cad. Kireçhane Gediği Sk. No:11 Arnavutköy Beşiktaş/Istanbul adresinde faaliyet gösteren  PEM İSTANBUL PROJE YÖNETİMİ SAN.TİC.A.Ş.(kısaca "PEM" olarak anılacaktır) ile,  www.projeegitimmerkezi.com portalına erişen ve portal üzerinde gezinmek dahil portalı kullanan  "Kullanıcı"dır.
2.     Kapsam ve Tanımlar
Site: www.projeegitimmerkezi.com isimli alan adı ve bu ad altındaki diğer alan adlarından ve bağlantılı tüm sanal mecralar ile PEM ‘in yönlendirme yazısı ile üyeyi yönlendireceği sair siteyi ifade eder.
Hizmet;Kullanıcıların veya üyelerin eğitim almak istediği alana ait derslerin ve o derslere ait dökümanların sunumu, test çözümü, deneme sınavı,üyelerin soru ve problemlerine cevap ve çözüm üretme olmak üzere eğitimin zorunlu  kıldığı tüm hizmetler.(Verilen tüm hizmetlerden kullanıcıların faydalanmasına izin verilmeyebilir.)
İçerik: : www.projeegitimmerkezi.comalan adlı ve bu alan adı ile bağlantılı alt  sitelerde veya PEM’in yazılı yönlendirme yazısı ile üyeyi yönlendirdiği sair sitelerdeki yayınlanan veya PEM tarafından erişime açılan her türlü ders ve  eğitim dökümanı,test, deneme sınavları, tüm formatlardaki görüntü ve video kayıtları, logo, resim,müzik, istatistik ve anket sonuçları, eğitmen veya site yetklisinin açıklama ve yorumları olmak üzere üyeye sunulan her türlü görsel, işitsel ve yazılı dökümanlar.
Üye: : www.projeegitimmerkezi.com de yer alan kayıt formunu dolduran ve göndermesi gereken evrak ve kimlik belgelerini eksiksiz gönderip başvurusu PEM yetkilileri tarafından tetkik edildikten sonra  onaylanan kişidir.
Kullanıcı: Siteye ulaşan  gerçek ve tüzel kişilerdir.
3.     Sözleşmenin Konusu
Kullanıcların siteye ulaşmaları ve sitede kullanıcılara sunulan hizmetleri , kullanım şartlarını, taraflara düşen tüm haklar ve mesuliyetler sözleşmenin konusunu teşkil eder.
 
4.     Kullanıcının  Sunulan Hizmetlerden Yararlanabilmesi
4.1. Kullanıcı, PEMtarafından sunulan hizmetlerden yararlanırken ve paylaşımlarda bulunurken bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka , dürüstlük kurallarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
4.2. Kullanıcı,www.projeegitimmerkezi.com adlı        siteden. Üyelerin faydalanabildiği hizmetleri almak istemeleri halinde sitedeki talimatlar uyarınca kayıt formunu doldurmaları ve üyelik sözleşmesini onaylayarak üye olmaları gerekmektedir.  Aksi halde üyelerin faydalandığı hizmetlerden faydalanamazlar.
4.3.PEM, üyelerin faydalanabileceği hizmetlerden bazılarını bazı dönemlerde kullanıcıların da faydalanmasına amade tutabilir. Ancak bu durum kullanıcılar için müktesep hak teşkil etmez.
4.4. PEM, herhangi bir açıklama yapmaksızın , sebep göstermeksizin tüm hizmetlerini durdurabilir veya kullanıcının siteye ulaşımını engelleyebillir. Kullanıcının siteye erişimine mani olmak amacına yönelik tedbirler alabilir. Kullanıcı,  PEM’in hizmetini  gerekçe göstermeden her an durdurabileceğini bilmektedir. Kullanıcı, hizmetin ihbarsız sona erdirilmesinden veya erişimin engellenmesinden dolayı PEM aleyhine tazminat talebinde bulunamaz.
4.5.PEM, kullanıcının siteye erişimini engelleyen tedbirler alabilir. Kullanıcının bu tedbirleri etkisiz kılmaya yönelik her türlü girişim ve denemede bulunması yasaktır. Kullanıcının siteye erişiminin engellenmesi amacıyla alınan tedbirler sebebi ile 3.kişilerin siteye erişememesi halinde doğacak zararlardan kullanıcı sorumlu olacaktır. 
4.6.Kullanıcı, sitedeki hizmetlerden faydalanması esnasında, öncesinde veya sonrasında site kullanıcılarını veya üyelerini rahasız edici davranışlarda bulunamaz, hizmetlerden faydalanmalarını engelleyemezler.
4.7.PEM, herhangi bir açıklama yapmaksızın , sebep göstermeksizin bildirimsiz ve tazminatsız olarak kullanıcının siteye girişini engeleyebilir.Kullanıcı,  PEM’in  gerekçe göstermeden her an erişimi engelleyebileceğini bilerek sözleşme akdetmiştir.Bu sebeple her ne sebeple olursa olsun PEM aleyhine tazminat talebinde bulunamaz.
4.8. PEM in izin vermesi halinde kullanıcılar diğer site ve mecralarda sözleşmeye konu sitenin linkini paylaşabilir veya site ve içeriğinden hukuka aykırılık teşkil etmeyecek , kişilik haklarını , telif haklarını ve ticari itibarı zedelemeyecek şekilde paylaşabilir. İzin alınmadan paylaşımın yapılması veya paylaşımların hukuka aykırılık içermesi halinde kullanıcı, paylaşılan mecra sahibi ve yetkilisi ile birlikte müştereken ve müteselsilen  hukuki ve cezai sorumluluk sahibi olacaktır.
4.9.Kullanıcı , PEM tarafından kendisine verilen “kullanıcı adı, şifre, parola” gibi erişim sağlayan bilgilerin sadece kendisi tarafından kullanılacağını, bilerek veya bilmeyerek 3.kişilerle paylaşmayacağını aksi halde oluşabilecek zararlardan kendisinin sorumlu olacağını, bu maddeye aykırı davranmayacağını, bu sebeple doğacak zararları da karşılayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
4.10.Kullanıcı, site üzerinde veya bu site ile bağlantılı alt sitelerde paylaşacağı     tüm resim, fotoğraf, müzik,   kaynak, şiir, edebi ürünler, akademik araştırmalar    ve makalelerin ve benzeri alıntıların doğru olduğunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile diğer mevzuata aykırılık içermediğini, 3.kişilerin kişilik haklarını ihlal etmeyeceğini, maddi-manevi zarara sebebiyet vermeyeceğini taahhüt eder.
4.11. PEM;Üyeler, kullanıcılar, 3.kişiler tarafından gönderilen,  yüklenen bilgi, belge, içerik, görsel, işitsel, yazılı paylaşımlardan ve bu kişiler tarafından site ve alt sitelerinde meydana getirilen değişikliklerin doğru ve hukuka uygunluğunu  denetlemek zorunda olmayıp aksi tutumdan doğacak maddi-manevi zarardan da sorumlu değildir. Bu paylaşımlardan doğacak tüm cezai ve hukuki sorumluluk paylaşımda bulunana aittir.
4.12.Kullanıcılar,3.şahıslar; sitede, alt sitede, bağlantılı paylaşımlarda yer alan görsel, işitsel performansları, yazılı bilgi ve belgeleri, dosyaları, veri tabanları, her türlü içeriği, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya hak ihlaline sebep olacak biçimde bir işleme tabi tutmayacağını, kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını taahhüt eder.Üye , siteye teknik anlamda büyük yük yükleyecek paylaşımlarda bulunamaz. 
4.13.Kullanıcı;  sitede, alt ve bağlantılı sitelerde dini, siyasi ve yasadışı propaganda içerikli paylaşımlar,ırkçı paylaşımlarda ,hakaret, tehdit, küçük düşürme, karalama, kötüleme, iftira, taciz vs. hukuka veya ahlaka aykırı eylemde bulunmayacağını,  pornografik veya ahlaka aykırı içerikli yazı, resim, fotoğraf vb. paylaşım ve yorumda bulunmayacağını taahhüt eder.
4.14.Kullanıcı ; kayıt formunda veya sonradan bildirmiş olduğu kimlik bilgileri, tahsil durumu ve mesleği ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda PEM kullanıcının siteye erişimin engelleyecek önlemler alabilir zarar söz konusu ise zararın tamamından kullanucı mesul olacaktır.
4.15.Kullanıcı,sitede, alt ve bağlantılı sitelerde başkalarının hesabını izinli veya izinsiz olarak kullanmayacaktır.
4.16.Hiç kimse üyelerin yerine geçerek , başkası yerine eğitime ve sınavlara , puanlamaya konu oturumlara katılamaz.
4.17.Kulanıcı; sunulan hizmeti, sınavları, veri tabanını vs. erişim ve bilgi kaynaklarını sabote etmek veya hizmetlerden gereği gibi yararlanılmasını engellemeye çalışmak gibi ihmali veya icrai eylem ve hareketlerde bulunamaz. Aksi halde PEM’in ticari kar kaybı ve itibar-prestij kaybından doğan zararları, sistemin ve hizmetin eski hale dönüştürülmesi için sarf edilmesi gerekecek malzeme ve işçilik bedelleri, sanal ortam giderleri vs. ,bu eylemleri 3.şahısların zararına yol açmış ise ve bu sebeple PEM in tazminat ödemesi halinde ödenen bu tazminat, hukuk mücadelesi yolunda sarf edilmek zorunda kalınacak giderler ve bilumum menfi ve müsbet zararlar , zarara sebebiyet verenlerden , zarar tarihi itibarı ile yürürlülükte bulunan yasal faizin 3 katı tutarında faizi ile birlikte tahsil edilir.
4.18.Kullanıcılar, site sebebi ile vakıf olduğu adres ve bilgileri kullanarak istenmeyen e-posta (spam) yayamaz, virüs veya onun gibi zarar verici başka vasıtalarla  herhangi siteye ya da 3. Kişilere zarar veremez.
4.19.Kullanıcı, siteden ayrılsa bile kayıtlarının,paylaşımlarının,   üyelik bilgilerinin sitede kalmaya devam edebileceğini kabul ve taahhüt eder.
5.     PEM in  Hak  ve Yükümlülükleri
5.1.PEM , sözleşme ve eklerinde bahsi geçen eğitimleri ve hizmetleri, sözleşme şartları ve yasal mevzuat uyarınca yerine getirmeyi üstlenmiştir.
5.2.PEM, site ve eğitim içeriklerini, dokümanları, eğitimcileribildirim yapmaksızın ve sebep sunmadan çıkarabilir, değiştirebilir, kapatabillir. PEM in bu hakkını kullanması sebebiyle  kullanıcıya  verilmiş ise “kullanıcı adı, şifre, parola vs.” erişim bilgilerinde değişiklik yapılmasının gerektiği durumlarda PEM bu hususu kullanıcıya  vaktinde bildirecektir. Bu bildirimin yapılmasını müteakıben kullanıcı  tarafından değişikliklerin yerine getirilmemiş olması sebebi ile hizmetten yararlanmamış olmasından doğacak zararlardan  kendisi sorumlu olacaktır.
5.3.Kullanıcının sitedeki paylaşımları PEM tarafından reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir, sitede veya broşür vb.tanıtım materyallerinde yer alabilir.Kullanıcı  bu paylaşımları ile ilgili olarak telif,manevi ve maddi tazminat talebinde bulunamaz.Kullanıcı paylaşımlarında 3.kişilerin hak sahibi oldukları eserleri kullanmış olmaları halinde hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.
5.4.Sitede verilen eğitimler ve sınavlar ücrete tabi olup miktar ve içeriği sitede anlatılmıştır. .
5.5.Kullanıcı, siteyi kullanmayı bitirse dahi paylaşımları,yorumları,kullanıcı bilgilerinin sitede kalmaya devam edebileceğini kabul ve taahhüt eder.
6.     Telif Hakları
www.projeegitimmerkezi.com alan adlı sit ve bağlantılı sitelerde yer alan her türlü eğitim ve hizmet bilgi,belge , logo, işaret,fotoğraf,resim,müzik,video ,doküman vs.görsel,işitsel ve yazılı ve bilumum içeriklere ait telif hakkı PEM e aittir.
 
7.SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞMESİ
PEM; bu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişen hüküm ve maddeler PEM tarafından siteden ilan edildikten sonra geçerlilik kazanacak, diğer hüküm ve maddeler aynen devam edecektir.
8.      Devir
Kullanıcı , PEM in kendisine işbu sözleşme ile tanıdığı hakları ve mesuliyetlerini
3.kişilere devredemez. 
 
9.            PEM   Kayıtlarının Geçerliliği
Taraflar, bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda PEM in defter ve veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Yetki
Bu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde  İZMİR  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 11.            Bildirim
PEM, kullanıcıya kayıt sırasında bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya sitede belirtildiği iletişim araçlarıyla iletişim kuracaktır. Kullanıcının  e-posta adresindeki problem veya üyenin e-postalarını güncel olarak takip etmemesinden doğacak zararlardan kullanıcı  sorumludur. 
12.            Yürürlük
Bu sözleşme , sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Bildirimi” de dahil olmak üzere kullanıcının siteye erişmesi ile koşulları kabul ettiği kabul edilir ve sözleşme akdedilmiş olur. Kullanıcı bu sözleşme koşulları uyarınca site hizmetinden faydalanacağını kabul ve taahhüt eder.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
www.projeegitimmerkezi.com  alan adlı siteye veya bu sitenin yönlendirmesi ile başka alan adlı siteye ulaşan “üye”, “kullanıcı” veya herhangi bir şekilde bağlantıya geçen gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılırsınız.
www.projeegitimmerkezi.com kullanıcı olarak üyelik aşamasında, öncesinde veya sonrasında bazı kişisel ve mesleki bilgileri talep edebilir. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi nedeniyle vermiş olduğunuz bilgiler “Kullanım Koşulları Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi” ve Gizlilik Bildiriminde belirtilen koşullar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak veya üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
www.projeegitimmerkezi.com kullanıcılar veya üyelerden e-posta adresi, ad, soyad, cinsiyet, yaş, adres, meslek ve telefon numarası gibi bilgileri talep edebilir. IP ve erişim bilgileri (erişim zamanı, süre, erişilen alan adı ve alt alan adı ile bağlantılı adresler)www.projeegitimmerkezi.com tarafından yasal zorunluluklar veya hizmet kalitesinin yükseltilmesi, site işleyişinin kontrol edilmesi, verimlilik ve kalitesinin arttırılması, istatistiki değerlerin oluşturulması veya farklı hizmetlerin sunulmasına imkan sağlanması için toplanabilir ve kullanılabilir. www.projeegitimmerkezi.com tarafından derlenen bilgiler www.projeegitimmerkezi.com veya işbirliği içinde olduğu kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla  da saklanabilir işlenebilir veya kullanılabilir.
www.projeegitimmerkezi.com kullanıcılar veya üyelerle e-posta, SMS, telefon vb. araçlar aracılığı ile iletişim kurabilir.
Kişisel bilgiler www.projeegitimmerkezi.com tarafından, yasalara uymak, kullanıcılara veya üyelere sunulan hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek, kullanıcıların veya üyelerin güvenliğini tehdit edebilecek saldırı, işlem veya ugulamalara engellemek kullanıcıların veya üyelerin haklarını korumak veya bu hakları kullanabilmelerini sağlamak amacıyla açıklanabilir veya paylaşılabilir. Bilgiler www.projeegitimmerkezi.com veya yetkilendirdiği kişilere ait sunucularda saklanabilir, işlenebilir.
www.projeegitimmerkezi.com sitede yer alan hizmetlere ilişkin değerlendirme çalışması yapabilmek amacıyla veri toplayabilir.
www.projeegitimmerkezi.com siteye erişimi kolaylaştırmak veya hızlandırmak gibi amaçlarla "çerez" (cookie) sistemi kullanabilir.
İşbu Gizlilik Bildiriminde geçen hükümler www.projeegitimmerkezi.com tarafından gerekli görüldüğünde Site’de yayınlamak şartıyla her zaman değiştirilebilir. Eğer Gizlilik Bildiriminde yer alan koşulların geliştirilmesi konusunda fikirlerinizi paylaşmak istiyorsanız proje@projeegitimmerkezi.com adresi üzerinden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ancak bu durum Gizlilik Bildirimi ile bağlı olmadığınız veya burada yer alan koşulları kabul etmediğiniz veya uymak zorunda olmadığınız anlamına gelmez.                  
Gizlilik Bildiriminde değişiklik yapılmasıyla birlikte değişiklikler sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Gerçekleşen değişiklikleri düzenli aralıklarala takip etmek kullanıcının veya üyenin sorumluluğundadır. www.projeegitimmerkezi.com kullanıcı veya üyelere ayrıca veya tek tek bir bilgilendirmede bulunmaz.