İş Analizi Eğitim ve Danışmanlık

Neden İş Analizi, Neden Profesyonel İş Analisti?
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, projelerin çoğunlukla başarısız olma nedenleri gereksinimlerin doğru belirlenmemesi ve doğru yönetilememesidir.  Başarılı projelerin temelinde iyi tanımlanmış ve iyi yönetilmiş gereksinimlerin yer aldığı yapılan çalışmalar ile tespit edilmiştir.
International Institute of Business Analysis (IIBA) ve Project Management Institute (PMI) gibi kurumlar, İş Analistlerinin sorumluluk alanını; 
müşteri ve paydaşlarının iş problemleri veya iş fırsatları ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçları karşılayan bir çözüm üretmek olarak tanımlamaktadır. 
 
Diğer bir deyişle; projelerin kapsam yönetimindeki başarısı, büyük oranda İş Analistlerinin çalışmaları ile bağlantılı.
 
Projelerin başarısı için projelerin seçiminden başlamak üzere İş Analizi uygulamalarını ve tekniklerini bilen/uygulayan ekiplere, Sertifikalı İş Analistlerine, üst yönetimin desteklediği İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi süreçlerine ve Profesyonel Proje Yöneticilerine ihtiyaç her geçen gün artıyor.

PEM-İş Analizi pratik uygulama deneyimli kadrosu ve Proje Eğitim Merkezi’nin sektöründeki lider konumundan aldığı güçle projelerinizde yürütmeniz gereken iş analizi faaliyetlerinin doğru planlanması, doğru yürütülmesi ve doğru yönetilmesi için gerekli ihtiyaç duyduğunuz eğitim ve danışmanlık hizmetlerini çözüm ortaklığı anlayışı ile sunuyor.


Blended Learning İş Analizi