IIBA® Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Değişiklik Yönetimi Eğitimi (2 Gün - 15 Saat)

 Projelerde gereksinim tanımlama ve kapsam değişiklik yönetimi süreçlerinin uluslararası proje yönetim standartlarına ve IIBA® metodolojisineuygun olarak planlanması, yürütülmesi, kontrol edilmesi ve dokümante edilmesi için gereken araç ve tekniklerin uygulamalı olarak anlatıldığı bu eğitim ile:

 
•       Gereksinim onay döngünüzü kısaltmayı,
•       Analizlerin uzamasını, kapsam kaymalarını ve bunlardan kaynaklanan değişiklik taleplerini engellemeyi,
•       Analiz dokümanlarınızı uluslararası standartlara uygun olarak tüm paydaşlar tarafından anlaşılabilir şekilde hazırlamayı,
•       Projelerde entegre değişiklik kontrol sürecini uygulamayı,
•       Proje yaşam döngüsünüz ile gereksinim yönetim süreçlerinizi entege etmeyi,
•       Değişiklik etki analizlerini doğru yapmayı ve değişiklik taleplerini eksiksiz doldurmayı öğreneceksiniz.
 
 
EĞİTİM İÇERİĞİ
 
Kapsam Yönetim Planının  Oluşturulması
·      Kapsam Yönetim Planının İçeriği
·      Kapsam Yönetim Planı ve Proje Yönetim Planı İlişkisi
·      Uygulama: Örnek Kapsam Yönetim Planı Hazırlanması
 
Gereksinimlerin Belirlenmesi
·      Gereksinimlerin Belirlenmesinde Kullanılan Araç ve Teknikler
       o   Kavramsal Model Oluşturma
       o   Kullanım Durumları (Use Case)
       o   Aktivite Diyagramları
       o   Veri Modellemesi
       o   Çalıştaylar
       o   Prototipleme
       o   Paydaşlar ile Görüşmeler
       o   Karşılaştırma (Benchmarking)
       o   Doküman Analizi
       o   Gözlemler
·      Gereksinimlerin Belirlenmesinde Paydaşların Yönetilmesi
·      Gereksinim Dokümantasyonunun Hazırlanması
·      Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
·      Uygulama: Örnek Gereksinim Dokümanı ve İzlenebilirlik Matrisi İncelemesi ve Hazırlanması
·      Uygulama: Kullanım Durumu ve Aktivite Diyagramı Oluşturma
·      Uygulama: Veri Modellemesi
 
Proje Kapsam Bildiriminin Oluşturulması
·      Proje Kapsam Bildirimi Dokümanının Bölümleri
·      Uygulama: Proje Kapsam Bildirim Dokümanının Hazırlanması
 
İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması
·      İKY’nin Projedeki Önemi
·      İKY Hazırlama Yaklaşımları
·      İKY Sözlüğü
·      Uygulama: Örnek İKY Hazırlanması
 
Proje Kapsam Temel Çizgisinin Oluşturulması
·      Proje Kapsamının Onaylanması
·      Proje Ölçüm Çizgileri ve Kapsam Temel Çizgisi İlişkisi
 
Gereksinim ve Kapsam Değişiklik Yönetimi
·      Proje Entegre Değişiklik Kontrol Sistemi
·      Değişiklik Talebi (Change Request) Hazırlama ve Etki Analizi
·      Gereksinim ve Kapsam Değişiklik Yönetiminde Araç Kullanımı
·      Uygulama: Örnek Değişiklik Talebi Doldurulması ve Etki Analizi
 
Çözümün Onaylanması
·      Proje Teslimatları ve Kullanıcı Kabul Testleri
 
 IIBA E.E.P
KİMLER KATILMALI:
 
Eğitime katılacakların öncesinde IIBA® CBAP®/CCBA® Uluslararası İş Analistliği Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
 
·      İş Analistleri
·      Sistem Analistleri
·      Proje Yöneticileri
·      Takım Liderleri / Yöneticileri
·      Kurumsal Mimarlar
·      İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler
·      İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler
·      İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler
 
SERTİFİKASYON
 
Tüm süreçlerinde en yüksek verimi hedefleyen PEM’de eğitim değerlendirme anketleri ve sertifika sınavı online yapılmaktadır.
 
Sertifika Programını tamamlayan  katılımcılar, eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile iki tür belge alabilecekler:
 
1.     Katılım Belgesi: Online anket ve sınava katılan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.
2.     Başarı Sertifikası: Online anketi doldurduktan sonra başlayan sertifika sınavından, 100 puan üzerinden en az 70 puan alan katılımcılarımıza bu belge verilecektir.
 
Kurumsal ya da bireysel (genel katılıma açık) eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi ve teklif için proje@projeegitimmerkezi.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
 
 
Eğitime ön kayıt için lütfen tıklayın