UML Modelleme İle İş Analizi

UML Modelleme ile İş Analizi (2 Gün / 14 Saat)
 
Model, gerçeğin basitleştirilmiş halidir. Yani, karmaşık bir ürün veya hizmeti modelleyerek onu daha basit bir dille ifade edebiliriz. Böylece geliştirmekte olduğumuz ürün veya hizmeti daha iyi anlayabilir ve olası hatalarımızı uygulamaya geçirmeden görebiliriz. 
 
Ön Kayıt İçin Tıklayın

 
UML (Unified Modeling Language), İş Analizi süreçlerinde kullanılan popüler bir modelleme aracıdır. 
 
Analiz ve tasarım aşamalarında, proje takımında bulunan bireylerin ortak dili konuşmasında kullandığı bir modelleme aracıdır. Özellikle karmaşık ve kurumsal projelerde devreye giren UML, bir çözümü modeller ve farklı bakış açılarından sisteme bakmayı kolaylaştırır. Böylece Proje Takımının Gereksinimler ve Çözüm üzerinde mutabık kalmasını, Proje çıktısı olan Ürün veya Hizmetin müşteri beklentilerini karşılamasını destekler.
 
PEM - TheBAsolutions UML Modelleme İş Analizi Eğitimi, IIBA®  metodolojileri uyumlu olup, gereksinimleri toplama, gereksinimler üzerinde mutabık kalma ve ortak çözüm üzerinde uzlaşma konularında bilgi ve beceri kazandırır. 
 
Eğitimin Kazanımları :
TheBASolutions eğitmenleri tarafından modelleme tekniği ile ilgili bilgilerin güncel ve gerçek hayattan örneklerle, açık ve anlaşılır biçimde aktarımı
Proje İş Analizi görevlerinin daha iyi yönetilmesi
Proje maliyetlerin düşürülmesi ve Proje gecikmelerinin önlenmesi
Tam ve Kesin Proje Gereksinimlerinin toplanması
Açık, Öz ve Proje ihtiyaçlarına uygun İş Gereksinim dokümanlarının hazırlanması
Kısıtlı Proje kaynaklarının verimli yönetilmesi
Proje teslimatı olan Ürünün kalitesinin artması
 
Eğitim Dili ve Eğitim Materyali :
Eğitim Dili ve Materyali Türkçe’dir. Teknik Terimler Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile aktarılmaktadır.
 
Program İçeriği :
UML Modellemeye Genel Bakış, Senaryo ve Aktör Kavramları, UML Çizim Araçları
 
UML Diyagramlarının İş Analizi Süreçlerinde Kullanımı
 
Yapısal Diyagramlar
- Sınıf (Class) Diyagramı
- Nesne (Object) Diyagramı
- Bileşen (Component) Diyagramı
- Paket (Package) Diyagramı
- Dağılım (Deployment) Diyagramı
- Birleşik Yapı (Composite Structure) Diyagramı
 
Davranış Diyagramları
- Kullanım Şekli (Use Case) Diyagramı
- Durum (Statechart) Diyagramı
- Faaliyet (Activity) Diyagramı
 
Etkileşim Diyagramları
- Sıralama (Sequence) Diyagramı
- İletişim (Communication) Diyagramı
- Etkileşime Bakış (Interaction Overview) Diyagramı
- Zaman Akış (Timing) Diyagramı
 
Kurumsal ya da bireysel (genel katılıma açık) eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi ve teklif için
proje@projeegitimmerkezi.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
 
Eğitime ön kayıt için lütfen tıklayın

Eğitim Programı
UML Modelleme İle İş Analizi Eğitim Programı
 
Kimler Katılmalı :
İş Analistleri, Sistem Analistleri, Danışmanlar, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar
İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler
İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler
İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler
 
Sertifikasyon :
Tüm süreçlerinde maksimum verimi hedefleyen PEM’de eğitim değerlendirme anketleri ve sertifika sınavı online yapılmaktadır.

Sertifika Programını tamamlayan  katılımcılar, eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile iki tür belge alabilecekler:

1. Katılım Belgesi: Online anket ve sınava katılan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.

2. Başarı Sertifikası: Online anketi doldurduktan sonra başlayan sertifika sınavından, 100 puan üzerinden en az 70 puan alan katılımcılarımıza bu belge verilecektir.

International Institute of Business Analysis (IIBA®) tarafından akredite edilmiş olan kurumumuz (EEP ID : 106449) İş Analizi alanında ihtiyaç duyduğunuz eğitim programları ile yanınızda.

Kurumsal ya da bireysel (genel katılıma açık) eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi ve teklif için
proje@projeegitimmerkezi.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
 
Eğitime ön kayıt için lütfen tıklayın

Agile İş Analizi, Uluslararası İş Analizi Eğitimleri

İş Analizi Danışmanlık Hizmetleri