IIBA® CBAP®/CCBA® Uluslararası İş Analistliği Sertifikasyon Programı

IIBA® CBAP®/CCBA® Uluslararası İş Analistliği Sertifikasyon Programı  (3 Gün / 21 Saat)

CBAP®/CCBA® Uluslararası İş Analistliği Sertifikasyon Programı eğitimi, İş Analizi Bilgi Birikimi Kılavuzu olan BABOK’un® 2015 Nisan ayında yayınlanan en son versiyonu (V3) üzerinden kurumumuzun hazırladığı özgün eğitim materyalleri ile verilecektir.
BABOK V3 İle Türkçe CBAP/CCBA İş Analizi Eğitimi

IIBA® tarafından Global EEP® (Endorsed Education Provider) ünvanı ile akredite edilmiş kurumumuzdan (EEP ID : 106449)  alacağınız Uluslararası İş Analistliği Sertifikasyon Programı ile, iş analizi konusunda dünyadaki en güncel teorik bilgilere ve pratik uygulamalara ulaşacak, Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Yönetimi eğitimi ile de uygulamalı olarak iş analizi sürecini yaşayacaksınız.
Doğru yapılan iş analizi, başarılı projeler ile gelen sürdürülebilir ve yüksek karlılık demektir. IIBA® tarafından akredite edilmiş Uluslararası İş Analistliği Sertifikasyon Programı ile, iş analizi konusunda dünyadaki en güncel teorik bilgilere ve pratik uygulamalara ulaşacaksınız.
IIBA E.E.P
Günümüzün yüksek rekabetçi dünyasında vizyon sahibi organizasyonlar, İş Analizi Sertifikasyon Program’ının önemini daha fazla hissetmekte, sertifika sahibi çalışanlarının kurumlarına sağladığı yüksek katma değerden faydalanmaktadırlar.


Bu eğitimde katılımcılarımıza;

- Türkçe ve İngilizce eğitim materyalleri,

- 450 Adet İngilizce CBAP®/CCBA® Sınavı örnek sorusu

- İş analizi teknikleri kitabı (soft copy olarak)

- Tüm eğitimi e-öğrenme olarak 3 kere tekrar izleme ve her bilgi alanında online ön ve son testler ile ölçme ve değerlendirme ile eşsiz bir öğrenme deneyimi sunan “Blended Learning” paketi, ücretsiz olarak sunulacaktır.

Ön Kayıt ve Bilgi İçin Tıklayın


Eğitim Amacı :


•    İş analisti olarak çalışan profesyonellerin ihtiyaç duyduğu yetenek ve bilgi birikimini oluşturmak.
•    IIBA® CBAP®/CCBA® Uluslararası İş Analistliği Sertifika Sınavı’na hazırlık.

Eğitimin Kazanımları :

Bireysel kazanımlar:
•    CBAP®/CCBA® sınavına giriş şartı olan 21 saatlik İş Analizi eğitimini IIBA® tarafından akredite edilmiş alanında lider bir eğitim kurumundan alırsınız.
•    Eğitim kapsamında BABOK® Guide Versiyon 3’deki tüm içerik, deneyimli eğitmenlerimiz tarafından, güncel ve gerçek hayattan örneklerle, açık ve anlaşılır biçimde size aktarılır.
•    İş analizi konusunda mevcut bilgi birikiminizi, güçlü ve zayıf olduğunuz bilgi alanlarını tespit edilir, size özgü çalışma programı oluştururuz.
•    Eğitim boyunca CBAP®/CCBA® sınav formatında ve zorluk düzeyinde 100’den fazla soru açıklamalı olarak çözülür.
•    Eğitim sonunda yapılan CBAP®/CCBA® sınavı formatında ve düzeyinde online sınav ile kendinizi gerçek sınava benzer koşullarda deneme imkanına sahip olursunuz.
•    CBAP®/CCBA® Sertifikası ile iş analistliği alanında sahip olduğunuz deneyim, bilgi birikimi ve yetenekleri uluslararası olarak kanıtlarsınız.

Kurumsal kazanımlar :
•    Projelerinizde uluslararası standartlara uygun iş analizi metodolojileri kullanarak maliyetlerinizi düşürür, kaynaklarınızı verimli yönetir ve gecikmeleri önlersiniz.
•    Başarılı projeler ile yüksek müşteri memnuniyeti sağlarsınız.
•    Paydaşlarınıza işinizi etkin ve verimli bir şekilde yönettiğinizi kanıtlarsınız.
•    Personelinize kendisini geliştirme ve kanıtlama fırsatı sunar, motivasyonlarını artırırsınız.

Program İçeriği :

CBAP®/CCBA® Sertifikasyon Programı
•    Başvuru Kriterleri, Başvuru ve Sınav Süreci Bilgileri

İş Analizine Giriş
•    İş Analistinin Rolü ve İş Analizinin Temel Kavramları
•    İş Analistinin Temel Yetkinlikleri
•    BABOK®’un Amacı ve Yapısının İncelenmesi
•    BABOK® Bilgi Alanlarına Giriş

İş Analizi Temel Kavramları
•    İş Analizi Ana Konsept Modeli
•    Anahtar Terimler
•    Gereksinim Sınıflandırma Şeması
•    Paydaşlar
•    Gereksinimler ve Tasarımlar

İş Analizi Planlama ve İzleme
•    İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
•    Paydaş Angajmanlarının Planlanması
•    İş Analizi Yönetişiminin Planlanması
•    İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması
•    İş Analizi Performansının Gelişimlerinin Tanımlanması

Gereksinim Toplama ve İş Birliği
•    Gereksinim Toplama Faaliyetleri için Hazırlık
•    Gereksinim Toplama Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi
•    Gereksinim Toplama Faaliyet Sonuçlarının Teyit Edilmesi
•    İş Analizi Bilgisinin İletişimi
•    Paydaş Katılımının Yönetilmesi

Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi
•    Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
•    Gereksinimlerin İdamesi
•    Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
•    Gereksinim Değişikliklerinin Ölçülmesi
•    Gereksinimlerin Onaylanması

Strateji Analizi
•    Mevcut Durumun Analizi
•    Gelecek Durumun Tanımlanması
•    Risklerin Değerlendirilmesi
•    Strateji Değişiminin Tanımlanması

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlaması
•    Gereksinimlerin Tanımlanması ve Modellenmesi
•    Gereksinimlerin Teyit Edilmesi
•    Gereksinimlerin Onaylanması
•    Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
•    Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
•    Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Tavsiyesi

Çözümün Değerlendirilmesi
•    Çözümün Performansının Ölçülmesi
•    Performans Ölçümlerinin Analizi
•    Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi
•    Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi
•    Çözümü Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi

İş Analizi Yetkinlikleri
•    Analitik Düşünme ve Problem Çözme
•    Davranışsal Özellikler
•    İş Alanı Bilgisi
•    İletişim Becerileri
•    İlişki Yönetimi
•    Araçlar ve Teknoloji

Perspektifler
•    Çevik Perspektif
•    İş Zekası Perspektifi
•    Bilişim Teknolojisi Perspektifi
•    İş Mimarisi Perspektifi
•    İş Süreçleri Yönetimi Perspektifi
 
Kurumsal ya da bireysel (genel katılıma açık) eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi ve teklif için
proje@projeegitimmerkezi.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Yüzlerce kurumdan, binlerce katılımcıReferanslarımızı görmek için lütfen tıklayın

Kimler Katılmalı :

- İş Analistleri, Sistem Analistleri, Danışmanlar, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar
- İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler
- İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler
- İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

 
Sınav ve Sertifikasyon :
CBAP/CCBA Sertifika Örneği
Tüm süreçlerinde maksimum verimi hedefleyen PEM’de yüzyüze eğitim sonrası BlendedLearning kapsamında, e-öğrenme, online testler, değerlendirme anketleri ve online sertifika sınavı yapılmaktadır.

Sertifika Programını tamamlayan  katılımcılar, eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile iki tür belge alabilecekler:
1. Katılım Belgesi: Online anket ve sınava katılan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.
2. Başarı Sertifikası: Online anketi doldurduktan sonra başlayan sertifika sınavından, 100 puan üzerinden en az 70 puan alan katılımcılarımıza bu belge verilecektir.
International Institute of Business Analysis (IIBA®) tarafından akredite edilmiş olan kurumumuz (EEP ID : 106449) İş Analizi alanında ihtiyaç duyduğunuz eğitim programları ile yanınızda.

Kurumsal ya da bireysel (genel katılıma açık) eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi ve teklif için
proje@projeegitimmerkezi.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
 
Eğitime ön kayıt için lütfen tıklayın
cbap-ccba-is-analizi-uluslararasi-is-analizi
 
Agile İş Analizi, UML Modelleme ile İş Analizi Eğitimleri

İş Analizi Danışmanlık Hizmetleri
Size uygun sertifikasyon programı hakkında yardım almak için lütfen tıklayınız.