İş Analizi


Şubat
16
 
Ozan Kaan Karamık CBAP - TheBasolutions Yönetici Ortak

BABOK V3 2015 Nisanda IIBA tarafından yayınlandı. Bir önceki versiyon BABOK V2 2008 yılında yayınlanmıştı ve aradan geçen 8 yıllık uzun süre, BABOK içeriğinin yüzde 50ye yakın değişmesi sonucunu doğurdu.

Şubat
16
 
Ozan Kaan Karamık CBAP - TheBasolutions Yönetici Ortak

2015 yılında Nisan ayında yayınlanan BABOK V3 ile BABOK’ın yapısı yüzde 50’ye yakın oranda değişmiş ve bu değişimin önemli bir kısmı da eklenen yeni kapsamlardan kaynaklanmıştı.

Aralık
02
 
Biket Ergüneş - CBAP ve PMP Eğitmen Danışman PEM

İş analistleri doğru soruları sorarak gerçek ihtiyaçları ortaya çıkarabilen ve parçaları birleştirerek bütüne ulaşacak sistemsel düşünme becerisine sahip kişilerdir.

Aralık
02
 
Ozan Kaan Karamık - CBAP Eğitmen Danışman PEM

Muhtemelen gerçek ihtiyaçlar, gereksinimler ortaya çıkarılmadığı için aynı problemlerin etrafında dönüp dolaşan ve sorunlarını bir türlü kalıcı olarak çözemeyen bir sürü kurumumuz olurdu.

Kasım
27
 
PEM Proje Yönetim Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Başarılı projelerin hayata geçirilmesinde doğru planlama, doğru ve etkin kaynak kullanımı, iyi bir paydaş ve risk yönetimi önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır

Nisan
28
 
PEM Proje Yönetim Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

BABOK, International Institute of Business Analysis (IIBA) tarafından oluşturulan iş analizi mesleğinin temel disiplin ve standartlarını tanımlayan bir kılavuzdur. Bu kılavuz İş Analizi alanında dünyaca kabul görmüş ve bu kılavuz temel alınarak iş analizine yönelik CBAP/CCBA sertifika programları oluşturulmuştur.

Nisan
19
 
PEM Proje Yönetim Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analisti tarafından gerçekleştirilen iş analizi faaliyetlerinin temelinde paydaşların gerçek ihtiyaçlarını ortaya çıkartarak gereksinimler şeklinde kayıt altına alınması vardır.

Eylül
25
 
Ozan Kaan Karamık - CBAP Eğitmen Danışman PEM

İş analizi; bir kurumdaki ihtiyaçların ortaya çıkarılması ve paydaşlara değer katacak çözümler önererek değişimin sağlanması pratiğidir. İş analisti, bunu sağlamak için kurumun mevcut yapısını, amaç ve hedeflerini anlamalı, paydaşlar arasındaki iş birliğini sağlamalı ve değişime öncülük edecek stratejiler oluşturulmalıdır. Tüm bu iş analizi faaliyetlerinin kilit noktası ise ihtiyaçların arkasında yatan gerçek nedenlerin araştırılması ve kurumun gerçek gereksinimlerinin ortaya çıkarılmasıdır.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Genel olarak bakıldığında, şirketler sağladıkları ürün veya hizmetin değeri ve fiyatı açısından bir strateji belirlerler. Asıl önemli olan şirketin seçtiği stratejiye uygun, ihtiyaç duyulan yetkinlikleri geliştirebilmesi ve stratejinin sürdürülebilirliğini sağlamasıdır. İşte tam da bu noktada yetkin iş analistlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ekim
16
 
Ozan Kaan Karamık, CBAP - PEM Eğitmen Danışman

Değişen dünya koşullarının getirdiği rekabet ortamında şirketlerin ayakta kalabilmeleri için kendilerini, hizmetlerini ve hizmet yöntemlerini sürekli olarak gözden geçirmeleri, değiştirmeleri ve yenilemeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu geliştirme, değiştirme ve yenileme için gerçekleştirilen faaliyetlere "inovasyon denir. Bir işletme içerisinde inovasyon nasıl başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir denildiğinde karşımıza İş Analizi çıkmaktadır.

Eylül
29
 
Ozan Kaan Karamık - PEM Eğitmen Danışman

Araştırmalara göre, kurumlarda iş analizi sürecinin tam ve doğru olarak işletilememesi, projelerdeki başarısızlığın en önemli nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumlar büyüdükçe, bu sorunun farkına varmakta ve iş analistlerinin organizasyonlardaki ağırlığı gün geçtikçe artmaktadır.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş Analizini Doğru Yap, Gereksinimlerini Doğru Belirle

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Kurumların yaşayabilmesi değişen pazar ve rekabet koşullarına adapte olmasını gerektirmektedir. Bunun temel sonucu, operasyonel verimlilik veya yeni fırsatların değerlendirilmesi amacıyla sürekli fikirler üretilmesi, yani inovatif bakış açısıdır.

Eylül
29
 
PEM - İş Analizi CBAP / CCBA Uluslararası İş Analizi Eğitim ve Danışmanlık

doğru çözüm tasarımı için en önemli aşama Projelerin Stratejik Analiz süreçlerinde ihtiyacın doğru tespit edilebilmesi için talep sahibi gözüyle bütün resmin görülmesidir.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Sorunlar projenin yaşam döngüsü içinde herhangi bir noktada gelişebilir, önemli olan onları olabildiğince erken bir safhada tanımlayabilmektir.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analistliği son 10 yıl içinde meslek olarak popülaritesini epeyce arttırdı. Profesyonellerin ve danışmanların neredeyse hepsi bir araç kiti oluşturma üzerine çalışıyor ve bu şekilde şirketlerin daha kolay karar almasını sağlamak istiyorlar.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analizi bilgi birikiminizi ve yeteneklerinizi kariyer fırsatlarından faydalanmak, eksik noktaları gidermek vs. sebeplerden dolayı belgelemek istiyor olabilirsiniz

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analisti tabiri bir başlık değil roldür. Örnek olarak bazı proje yöneticileri kendilerin BA işini yapabilen olarak görürler.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Senaryolar organizasyonel gelişim, test etme ya da politika planlaması için geliştirme süreci olarak tanımlanır.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analizi alanında çalışan kişilerin ortak şikayet etikleri nokta: Paydaşlar ve iş verenler sizin kristal bir top kullanıp her olası süreci önceden tahmin etmemizi istiyor olarak gösterilebilir. Ama ne yazık ki iş analistliği eğitiminde falcılığı öğretmiyorlar

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analisti nedir? sorusuna verilecek cevaplardan en basiti organizasyonu analiz eden kimse cevabı olacaktır.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Beyin fırtınası, yaratıcılığı arttırmak ve yeni fikirler üretilmesi amacıyla kullanılır. Örneğin; Probleminizi tespit ettiniz ve farklı çözüm seçenekleri arıyorsunuz.

Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Geçmişte, bir iş analizinin profesyonel rolü öncelikle köprü, çevirmen ve dökümanter vasıflarına dayanıyordu.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analistleri bugünlerde toplantılarda not alıcı ya da eğitilmekte olan proje yöneticisi imajını yıkmak için mücadele ediyor.

Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Gereksinim modelleri, bize insanların çözümü nasıl kullandığını anlamada ve iş kurallarına göre sistem gruplaşmasına rehberlik etmede yardımcı olur.

Kasım
19
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analizi pozisyonu için katıldığınız mülakatlarda sorulan sorulara vereceğiniz cevaplar işe alınmanın en önemli parçasıdır.

Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

CBAP ya da CCBA sertifikalarının iş hayatında tecrübe ile anlaşılacak kayda değer ve önemli menfaatler bulunmaktadır.

Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bu makalede IIBA ve PMI tarafından kullanılan PD, CDU ve PDU arasındaki farkı anlatacağız.

Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Data modelleme, bir sistemin ihtiyaç duyduğu depolama, koruma veya giriş imkanı sağlamak için gerekli bilgileri içerir.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bir iş analistinin görevlendirildiği tipik bir projede çözümün kayda değer bir kısmı takımın teknik yaratıcılık, uyarlama ve/veya yazılımı uygulamayı yürütmesini içerir.

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Net ve tam açıklamalı bir kapsam proje takımınıza iş gerekliliklerini fark etmeleri için doğrudan bir konsept hazırlar

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık


Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bir girişimin başarısını ölçmek önemlidir çünkü bu şekilde girişim devam ederken finansman kontrol altında tutulur ve iş analizi organizasyonu içinde motivasyon geliştirilir.

Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş kullanım durumları, belirli daha da özelleştirilmiş süreçleri tanımlamada kullanılır. Bir süreç modeli tüm iş birimlerindeki süreçlerin toplamıdır

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bir organizasyon içindeki çalışma şeklinin anlaşılması, özellikle değişim kararlarının verildiği durumlarda daha da önemlidir.

Aralık
08
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Gerçek başarı değişimden etkilenecek insanların değişim ve değişimden beklenen sonuçlar için etkin bir şekilde çalışmasıdır. İşte bu başarının gerçek ölçüsüdür.

Aralık
08
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analistleri değişim ajanlarıdır. Şablona meydan okuyun!

Eylül
29
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Her meslekte,her çalışan için sertifikalı standart seviyeleri bulunur. Bir muhasebecinin CPA, proje yöneticisinin PMP, bir hemşirenin CNA sertifikası alması gibi bir iş analisti de CBAP sertifikası alabilir.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Son birkaç yıl içinde iş analistleri gelişti ve geliştirildi, analiz yapma ve yazılım gereksinimlerini belgelemenin ötesine geçtiler.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analizi yaklaşımlarını geliştirmek için çabalayan şirketlerde, bu işi uygulayan kişilerin paydaşlardan gereksinimleri toplayıp meydana çıkarırken yaptığı temel hatalara bakalım.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analistleri, kendilerine özgü bilgi ve deneyimleri ve organizasyon içerisinde sağladıkları irtibat sebebi ile kısa vadede ürün sahibi gibi kendisinden faydalanılabilir.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İyi bir iş analisti herhangi bir BT veya süreç iyileştirme projesine değer katabilir.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bugün Kurumsal Şirketlerde eğitim seçim süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Katılan ve katılmayan mutlaka çıkacaktır.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Ekibimize İş Analisti kazandırırken kullanılabilecek veya bir İş Analisti pozisyonuna başvurduğumuz zaman karşımıza çıkabilecek sorular

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bir iş analisti işten ayrıldığında kuruma belli bir bilgi birikimi bırakır. İşten ayrılan bir iş analisti bilgiyi nasıl takımına bırakabilir? Nerede saklayabilirsiniz? Hangi formatta saklamalısınız? Hadi daha ayrıntılı bir biçimde inceleyelim.

Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Agile, çözüme daha hızlı teslimat süresi sağlamak amacıyla tekrarlı ve artan bir gelişmeye bağlı bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Farz Edin: Şirketimizde kıdemli iş analizi pozisyonu için bir kişilik açığımız var. Ve bu açık pozisyon için 20 tane aday var.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Her bölümün ayrı bir CEO ya da herhangi bir şirketten bazı üst düzey yöneticiler yer aldığı TV programı Amerikada

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bir iş analistinin şirket paydaşlarına ve organizasyona değer katmak için öğreneceği ve kullanacağı en büyük becerilerden biri

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analizinin ya da kurumsal analizin kritik rollerinden biri, kurumsal alanda iş ihtiyaçlarını tespit etmeleridir.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Günümüz iş dünyasında iş analistleri organizasyonun her alanında çok etkili bir role sahiptirler. Bu bir sürpriz değildir.

Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Pestel, Porter, MOST, Kaynak Denetimi, Boston Box, SWOT ANalizi, Ansoff Matrix, MC Kinsey 7-5, Denge - İş Skor Kartı İş Analiz Araçlarının kullanımı

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Eğer bir girişimci olma yolundaysanız, bu yolda engeller olduğunun da farkındasınızdır. Yolunuzda zorlu engebeler olsa da işinizi yapmaya devam

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bir iş analistinin Baba filminden öğreneceği çok şey var. Carleone gibi bir suç ailesinin başı olmakla bir IT projesinin başı olmak arasında ciddi

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analisti, kapsamın izlenmesi ve kontrol edilmesi sırasında gereksinimleri ortaya koyar ve bu gereksinimleri analiz edip planlar.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş Analizi, iyi sonuçlar elde edebilmek için birçok hizmeti kapsar. Bu hizmetleri sadece iş çözümü olarak görmemek, iş analizinin çözümden daha

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

En sevdiğiniz müziği düşünün. En sevdiğiniz şarkıyı nota nota duyun. Şimdi yüksek bir ses hayal edin. Kara tahtayı çivileyen ve atmosferi yok edecek

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş Analizi geleceği parlak bir meslek olarak tanımlanıyor olmasına rağmen İş Analizi mesleğinin tanımı ve İş Analizi mesleğini yerine getiren kişilere verilen görev unvanları arasında Kurumdan Kuruma farklılık söz konusu.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş analizi bir kurumun yapısını, temel prensiplerini ve işlemlerini anlamak için paydaşlar arasında bir bağlantı olarak görev yapmak ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayan çözümler sunmak için kullanılan Görevler ve Teknikler bütünüdür.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Projelerin büyüklükleri ve karmaşıklıkları Proje sırasında uygulanması gereken İş Analizi çalışmalarını doğrudan etkilemektedir.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Uluslararası İş Analizi Enstitüsü (IIBA) tarafından yayınlanan ve sektör tarafından kabul edilmiş İş Analizi standartlarını içeren BABOK Guide V2 İş Analizi süreçlerinde 6 farklı bilgi alanına işaret etmektedir.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Projelerde Sorumluluk Atama Matrisi (Responsibility Assignment Matrix (RAM)) İş Analizi ve Proje Yönetimi süreçlerinin olmazsa olmaz

Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık


Ekim
22
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık


Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Gelişen koşul göre kendimizi adapte etmek kariyerimiz açısından önemlidir. Bu yazımızda 2014 İş Analizi Meslek Trendlerine bakacağız.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bir projeyi kapatmadan önce Paydaşların gerçekleştireceği "Alınan Dersler" çalışmaları bireylerin gelişimi, kurumsal olgunlaşma ve yeni proje başarıları için çok önemli katkılar sağlamaktadır.

Eylül
30
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş Analizi Ekip Yöneticileri uygulama odaklı bakış açısına sahip olmalıdır. Kendilerine bağlı çalışanlara katkı sağlamaları için ekip üyelerinin

Kasım
27
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Futbol Dünyasında başarılı olma kriterleri ile İş Dünyasında başarılı olma kriterleri arasında tahmin edeceğimizden daha fazla benzerlik var.

Ekim
22
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bilgi Teknolojileri yatırımları, paralelinde Bilgi Teknolojileri Organizasyonu yapılarının oluşmasına neden oluyor. Önce altyapı ve yazılım odaklı olarak başlayan yapılanmalar, daha sonra İşkolu ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaya yönelik yeni görev ihtiyaçlarını tetikliyor. Bu görevlerden bir tanesi de İş Analistliği.

Ekim
22
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Sizin için sertifika programlarını karşılaştırıp doğru sertifikasyon program/programlarını seçebilmeniz için gerekli bilgileri bir araya getirdik.

Şubat
02
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bu iki disiplinin entegrasyonu, hem proje çıktılarının gerçekleştirilmesi hem de iş değeri yaratılması konusunda, kuruluşlar için üstün performans elde edilmesini sağlar.

Kasım
26
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık


Ekim
22
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Daha önce de söylediğimiz gibi, Proje Yönetimi ve İş Analizi disiplinlerinin entegrasyonu, proje performanslarını artırabilir ve proje yönetiminde daha yüksek olgunluk seviyesine taşır.

Ekim
22
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş küçük çaplı projelere ve proje maliyetini düşürme ihtiyacına gelince organizasyonlar artık iki rolde de etkin olabilen adaylar arıyor.

Ekim
22
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Aslında vs. yazıp yazmama konusunda kararsız kaldık. Sonuçta ikisinin de işbirliği içinde çalışıyor olması gerekir...

Ekim
22
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

İş Analisti(BA)/Proje Yöneticisi(PM) tamamıyla farklı görünebilir ancak benzer yetenekleri harmanlamayı gerektiriyorlar. Bana inanmıyor musunuz? Öyleyse okumaya devam edin!

Aralık
02
 
PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Gereksinimleri kategorize etmek için önerilen yaklaşımı bilmelisiniz. Neden gereksinimler kategorize edilmeli? Her kategoriyi kim kullanır? Belirli kategorileri oluşturmak neden zordur?

Ekim
21
 
PEM Proje Yönetim Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Her tip projenin başarısını garantilemenin en iyi yolu deneyimli Proje Yöneticisine ve deneyimli İş Analistine sahip olmaktan geçer.