Kasım
08

Genel- Bilgi Teknolojileri Projelerinin 10 Başarısızlık Nedeni

PEM PMP Sınavına Hazırlık Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Bilgi Teknolojileri Sektöründe Yapılan Bir Projenin Başarısız Olmasının En Temel 10 Sebebi:

Okumadan Önce:  Projelerin Başarısızlık Nedenleri  

1-) Zayıf Planlama

       Organizasyonunuz içerisinde bilgi teknoloji, insan kaynakları ve en önemlisi proje yöneticilerinin ekip üyeleri tarafından bilinmeleri ve organizasyonel hiyerarşinin sağlanması önemlidir. Gündelik hayatta olduğu gibi iş hayatında da bir çok projede başarılı olabilmek için yöneticilere ve idarecilere gerekli kaynaklar sağlanmalı, planlamalarını etkin yapabilmeleri için optimum seviyede fırsatlar yaratılmalıdır. Bazı organizasyonlarda proje yöneticileri planlama fazının geçilmesi konusunda baskı altına alınmaya çalışılabilir. Çünkü bir kısım yöneticiler iş yerindeki zamanın bir şeyler yapılarak harcanmasının planlama yapmaktan daha iyi olduğuna inanır.  Siz proje ekibinizi planlamaya dahil eder misiniz ?  Mükemmel planlar yapmak için onları yeterli yeteneği ve deneyimi kazandırmak için yardım eder misiniz?
 
  Bkz.  Proje Ekiplerinizi Proje Yönetimi Eğitimleri ile Geliştirin
   
   Bkz.  Proje Yöneticisinin Gelişimi

2-) Açık olmayan amaç ve hedefler

      Son yıllarda özellikle bilgi teknolojileri projeleri devamlı olarak geliştirildi. Bu senaryo organizasyonlar için zaman, efor ve nakit kaybına yol açıp sebepleri çok da değişkenlik göstermemektedir. Sonuç olarak, projenin tanımlanma aşamasında gereksinimlerin zayıf toplanmasından dolayı proje amacının sadece belli bir bölümü açık/net olabilir. Bu gibi durumlarda, proje yöneticileri tarafından geliştirilen kapsam ve programın, hedeflerinin açık olmamasından dolayı kesin/tam olması imkansızdır. Bir proje için açık/net gereksinimleri tanımlamak, zaman ve etkin kullanılan iletişim kanalları gerektirir. 

                 bilgi teknolojileri, proje yönetimi

3-) Zayıf Paydaş Yönetimi

      Proje paydaşlarının aşırı yada az ilgileri proje üzerinde etkilere yol açabilir ve bu paydaşların proje üzerindeki etkisinin neden düşünülmesi gereken en önemli kriterlerden biri olduğunun sebebidir.Projeye dahil olan paydaşlar kapsam bildirgesinde değişiklik talebinde bulunabilir  ve gecikmeye neden olabilirler.Sonradan yapılan herhangi bir değişikliği entegre etmek daha zor ve daha da maaliyetlidir.

 

4-) Proje süresince değişen hedeflerden dolayı oluşan Kapsam Deformasyonu ve Özellik deformasyonu

      Proje sahibinin yada paydaşların beklenti ve gereksinimlerindeki kontrolsüz ve beklenmeyen değişiklikler projenin ilerleyişini her zaman olumsuz yönde etkiler. Bu kapsam deformasyonu olarak bilinir. Birçok kez yeni kriterler, kapsamı genişleten ek özellikler ve yanlış varsayımlarla projeyi etkilerler. 
 
 

5-) Gerçekçi olmayan zaman ya da kaynak tahminleri

       Çoğu zaman proje yöneticileri zamanı/süreyi ya da kaynakları tahmin ederken proje bütçesini olumsuz etkileyecek hatalar yapar. Yaygın bir hata iş analizi yapısı oluşturulurken yapılır. Genellikle görevdeki zaman süreye eşit diye varsayılır. Proje yöneticileri görevdeki zamanı, görevi tamamlamak için alacak zaman olarak tahmin ederler. Peki ya kesintiler? Proje yöneticileri bu kesintileri önceden tahmin ederler mi? Gerçekte süre, kesintileri de içeren görevi tamamlamak için harcanan zamandır. 
Diğer yaygın problem, programı tahmin ederken linear yaklaşımın kullanılmasıdır. Mesela, eğer siz geliştiricilerin sayısını ikiye katlarsanız proje zamanını yarıya indirebilirsiniz. Gerçekte, geliştiricilerin sayısını ikiye katlamak linear olmayan bir sonuç doğurur. 

Bkz. Tahminleme
Bkz.Fizibilite ile Doğru Projeler
Bkz.Kaynak Atamalarında 3 Teknik

6-) Görev ve sorumlulukların uygunsuz yetkilendirilmesi

       Çoğu zaman proje yöneticileri kendi takımına görev ve sorumlulukları yetkilendirme konusunda başarısız oluyorlar. Grup üyelerine kendi uzmanlık alanları dışında( genelde sorumluluklar eklenir) çalışmaları sorulduğunda genellikle proje hedeflerinden uzaklaşıp, odaklarını kaybetme eğilimine giriyorlar. Bu her zaman ekip üyeler, maaliyet ve zaman aşımı arasında karışıklığa neden olur.

Bkz. Proje Aktivite Listelerinizi İyileştirin

7-) Yönetici desteği eksikliği ve kullanıcı katılımı eksikliği

       Bilgi teknolojisi yöneticileri her zaman proje yönetimi konusunda bazı sorunlarla karşı karşıya kalırlar ve bilgi teknolojileri projelerinin başarısızlığının en temel iki sebebi yönetici desteği eksikliği ve kullanıcı katılımı eksikliğidir. Çoğu zaman bilgi teknolojileri yöneticileri proje koordinatörleri yada projeyi hızlandıran kişi gibi çalışırlar ve yönetici desteği olmadan onlar kişisel olarak karar veremezler.
 
Bkz. Sorun Yönetimi İçin Birkaç Önemli Tavsiye
 
iletişim, proje yöneticisi, proje toplantıları

8-) İletişim ve takım olarak hareket edilmesinde başarısızlık

        Bazen projeler uygun olmayan iletişim kanallarının oluşturulmasından dolayı başarısız olur. Büyük bilgi teknolojileri projeleri çok karışıktır, bu projeler her zaman geniş analizler ve çalışmalar gerektirir. Proje ekipleri anlayiz yapmakla ve wbs oluşturmakla meşguldürler. Proje yöneticileri ile üst yönetim arasında yaşanan fikir ayrılıklarının bir yansıması yine burada karşımıza çıkar. Proje yöneticileri projedeki ilerlemenin sponsor tarafından anlaşılamayacağına inandığı için projedeki ilerlemeyi üst yönetime raporlamaz. Buna neden olan bir diğer etmende hazırlanan raporun yetersiz olduğuna dair geri bildirim alma korkusudur.
 
Bkz. Proje Başarısızlığında İletişimin Etkileri

9-)  risk yönetimi eksikliği

       Proje başarısızlığında bir diğer muhtemel sebep de bilgi teknolojileri yöneticilerinin riskleri kalitatif ve kantitatif olarak kategorize edememe ve önlemleri düzeltici uygulama eksikliğidir. 

Bkz.Riski Yöneten Kazanır
Bkz. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni

10-) Uyumsuz yetenek ve beceriler

        Teknoloji odaklı iş sahalarındaki hızlı değişimler, bilgi teknolojileri bölümünde gerekli olacak becerilerin önceden tahmin edilmesini zorlaştırıyor.
Hemen hemen tüm büyük bilgi teknolojileri projeleri farklı aralıktaki becerileri gerektirir. 
Çoğu ekipler ihtiyaçları olan genişlikten ve derinlikten yoksunlar. Ayrıca işgücü piyasasındaki nitelikli insanların eksikliği ve endüstrinin yüksek kayıp oranı pojelere birçok problem katıyor. Genellikle, proje yöneticileri kendi zamanlarının önemli bir miktarını işe alım ve benzeri konular için harcarlar.

Bkz. PMO Yöneticileri ve İdareciler Neden Uzlaşamazlar?
 
 
 
 

Proje Yönetimi ve İş Analizi Disiplinlerini Nasıl Entegre Edeceksiniz? Bu iki metodolojinin ortak yanları neler? Kafanızı kurcalayan bütün soruların cevabı bu e-kitapta! İndirmek İçin Tıklayın

proje yönetimi, iş analizi

Paylaşmak Güzeldir

 

 

DİĞER MAKALELER

Tehlike ve Risk Arasındaki Ayrım Nasıl Yapılır?

Proje Yönetiminde Yeni misiniz? PMP Dünyasını Keşfedin

CAPM SERTİFİKASI İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYELER


 
Sosyal Medyada Paylaş


Yorumlar
Yorum Yap
*Metin :