CBAP/CCBA Sertifika Programı - Agile İş Analizi - UML Modelleme İle İş Analizi

PEM - İş Analizi; Global İş Analizi Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlık Programları :
IIBA E.E.P

İçinde bulduğumuz EMEA bölgesinde 2020 yılına kadar milyonlarca projenin devreye alınacak olması, Projelerin başarısı için kritik öneme sahip İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi yöntemlerinin uygulanmasında İş Analizi metodolojilerine hakim Profesyonel İş Analisti ihtiyacını her geçen gün arttırmaktadır. TheBASolutions ile gerçekleştireceğiniz eğitim yatırımının gerek kendinize, gerekse de şirketinize katkısı ve geri dönüşü yüksek olacaktır.

İş Analizi alanında global ölçekte yetkinliklerinizi geliştirmek ve belgelemek için ihtiyaç duyduğunuz eğitimleri PEM’den alabilirsiniz.

Uluslararası kabul görmüş International Institute of Business Analysis (IIBA®) akredite TheBasolutions ve Project Management Institute (PMI®) akredite PEM ile Global geçerli sertifikalara  sahip olarak, Dünya’nın her yerinde İş Analisti olarak çalışabilirsiniz.

Stratejik iş ortağı olarak gördüğümüz kurumsal müşterilerimizin eğitim ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, ihtiyaca yönelik çözüm üretiriz. Bu sayede eğitimlerden en yüksek verimi ve faydayı alırsınız.

Danışmanlarımız tarafından oluşturulan “İş Analizi Kurumsal Yetenek Değerlendirme” modeli ile İş Analizi alanındaki güçlü ve gelişime açık yönlerinizi tespit ederek, doğru eğitim programlarının doğru katılımcılara sunulmasını sağlarız.

Uluslararası İş Analizi (CBAP/CCBA) Eğitimi

Agile İş Analizi Eğitimi

UML Modelleme ile İş Analizi Eğitimi

İş Analizi Danışmanlık Hizmetleri

IIBA® Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Değişiklik Yönetimi Eğitimi