PMO Kurulumu - MSP Server Kurulumu - Share Point Uygulamaları

Organizasyonlar artan taahhütleri gerçekleştirecek iş sonuçlarını proje çıktıları ile elde eder.  Artık iş sonuçlarımızın başarısı, yürüttüğümüz projelerin başarısı ile gerçekleşiyor.

Artan taahhütler nedeniyle projelerdeki aktiviteler de artıyor ve artan aktiviteler bütçe, zaman, kapsam ve kalite başarısını karmaşıklığa sürükleyebiliyor.

Geleneksel yönetimde “Proje (iş) Başarısı” zaman ve maliyet ile ölçülürken, başarılı iş sonuçları için kapsam ve kalite açısından da projelerin başarılı olması zorunluluk. Bugün, projenin seçiminden itibaren Proje Yönetimi uygulamalarını bilen/uygulayan ekiplere, PMP® sertifikalı Proje Yöneticilerine, üst yönetimin desteklediği Proje Yönetim Sistemlerine (Proje, Program, Portföy Yönetimi) daha çok ihtiyacımız var.

Proje Yöneticiliğinin günümüzde uluslararası normları belirlenmiş bir meslek olarak, Dünya’da kabul görmüş olması, en çok kazanan meslekler sıralamasında Avukatlıktan sonra 2. Sırada (PWC’nin çalışması) olması, bu ihtiyacın en belirgin göstergesidir.

Proje Yönetimi ve uygulamaları, taahhüt ve beklentiler arttıkça, kaynaklara ulaşım zorlaştıkça önemi artan bir alan olarak ilerliyor.

Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi

PMO Kurulumu

MSP Server Kurulumu ve Eğitimleri

Share Point Uygulamaları

Proje Yönetimi, PMP, MS Project Eğitimleri