Uluslararası İş Analistliği E-Öğrenme Eğitimi

İş Analistliği E-Öğrenme Eğitimleri ile, Uluslararası İş Analizi ve İş Analizi Teknikleri eğitimlerine online olarak katılarak,  Uluslararası iş analistliği alanındaki en önemli sertifikasyon programlarından olan IIBA Certified Business Analysis Professional CBAP sertifikasına online olarak hazırlanabilirsiniz.
Türkiye’de ilk defa Türkçe Online İş Analizi  Eğitimine cep telefonu, tablet ve pc’den katılarak zamandan ve mekandan bağımsız İş Analisti olma fırsatı.

Doğru yapılan iş analizi ile projelerinizin başarısının sürdürülebilirliğini ve yüksek karlılığı garantileyin. IIBA® tarafından akredite edilmiş TheBASolutions Uluslararası İş Analizi E-Öğrenme Programı ile, iş analizi konusunda dünyadaki en güncel teorik bilgilere ve pratik uygulamalara tablet, telefon veya pc’lerinizden ulaşabilirsiniz.
Uluslararası İş Analizi Eğitimleri Artık Online

Katılımcılar en az 10 saat süren bu eğitim kapsamında;

İş Analizine Giriş,
• İş Analistinin Rolü ve İş Analizinin Temel Kavramları
• İş Analistinin Temel Yetkinlikleri
• BABOK®’un Amacı ve Yapısının İncelenmesi
• BABOK® Bilgi Alanlarına Giriş
Anahtar Kavramlar,
• İş Analizi Ana Konsept Modeli
• Anahtar Terimler
• Gereksinim Sınıflandırma Şeması
• Paydaşlar
• Gereksinimler ve Tasarımlar
Planlama ve İzleme,
• İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
• Paydaş Angajmanlarının Planlanması
• İş Analizi Yönetişiminin Planlanması
• İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması
• İş Analizi Performansının Gelişimlerinin Tanımlanması
Bilgilerin Ortaya Çıkarılması ve İşbirliği,
• Gereksinim Toplama Faaliyetleri için Hazırlık
• Gereksinim Toplama Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi
• Gereksinim Toplama Faaliyet Sonuçlarının Teyit Edilmesi
• İş Analizi Bilgisinin İletişimi
• Paydaş Katılımının Yönetilmesi
Gereksinimleri Yaşam Döngüsü Yönetimi,
• Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
• Gereksinimlerin İdamesi
• Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
• Gereksinim Değişikliklerinin Ölçülmesi
• Gereksinimlerin Onaylanması
Strateji Analizi,
• Mevcut Durumun Analizi
• Gelecek Durumun Tanımlanması
• Risklerin Değerlendirilmesi
• Strateji Değişiminin Tanımlanması
Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması,
• Gereksinimlerin Tanımlanması ve Modellenmesi
• Gereksinimlerin Teyit Edilmesi
• Gereksinimlerin Onaylanması
• Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
• Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
• Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Tavsiyesi
Çözümün Değerlendirilmesi,
• Çözümün Performansının Ölçülmesi
• Performans Ölçümlerinin Analizi
• Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi
• Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi
• Çözümü Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi
Temel Yetkinlikler,
• Analitik Düşünme ve Problem Çözme
• Davranışsal Özellikler
• İş Alanı Bilgisi
• İletişim Becerileri
• İlişki Yönetimi
• Araçlar ve Teknoloji
Perspektif,
• Çevik Perspektif
• İş Zekası Perspektifi
• Bilişim Teknolojisi Perspektifi
• İş Mimarisi Perspektifi
• İş Süreçleri Yönetimi Perspektifi

İş Analizi Teknikleri bölümünde,
 • İş Analizi Teknikleri bölümünde,
 • Süreç Modelleme,
 • Süreç Modelleme’nin Kullanım Amacı, Açıklaması
 • Süreç Model Tipleri ve Notasyonları
 • İş Süreç Modeli ve Notasyonu (BPMN)
 • UML Akitivite Diyagramı
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Kullanım Vakası& Senaryolar
 • Kullanım Vakaları ve Senaryoların Kullanım Amacı, Açıklaması
 • Kullanım Vakası Diyagramı – UML
 • Kullanım Senaryosunun Tanımı
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
İş Gerekçesi
 • İş Vakaları’nın Kullanım Amacı, Açıklaması
 • İhtiyaç Değerlendirme
 • Alternatif Değerlendirme
 • Çözüm Önerme
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Birikmiş İşler Listesi Yönetimi
 • Birikmiş İşler Listesi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması
 • Birikmiş İşler Listesindeki Kalemler
 • Önceliklendirme
 • Tahminleme
 • Birikmiş İşler Listesi’ndeki Değişikliklerin Yönetimi
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Veri Madenciliği
 • Veri Madenciliği’nin Amacı, Açıklaması
 • Gereksinimlerin Ortaya Çıkarılması
 • Veri Hazırlığı: Analitik Veri Kümesi
 • Veri Analizi
 • Modelleme Teknikleri
 • Dağıtım
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Veri Modelleme
 • Veri Modelleme’nin Amacı, Açıklaması
 • Varlık, Sınıf, Özellik ve İlişki Kavramları
 • Diyagramlar
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Kök Neden Analizi
 • Kök Neden Analizi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması
 • Balık Kılçığı Diyagramı
 • 5 Neden Sorusu
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
İş Kuralı Analizi
 • İş Kuralları Analizi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması
 • Tanımsal – Davranışsal Kurallar
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
İş Birliği Oyunları
 • İş Kuralları Analizi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması
 • Oyunun Amacı
 • Oyun Süreci ve Çıktıları
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Karar Analizleri,
 • Karar Analizi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması
 • Karar Analizi Bileşenleri
 • Karar Matrisleri, Karar Ağaçları
 • Ödünleşimler (Trade-Offs)
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Arayüz Analizleri,
 • Arayüz Analizi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması
 • Arayüzlerin Belirlenmesi
 • Arayüzlerin Tanımlanması
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Kabul ve Değerlendirme Kriteri,
 • Kabul ve Değerlendirme Kriterleri’nin Kullanım Amacı, Açıklaması
 • Değer Nitelikleri
 • Değerlendirme (Test Edilebilirlik, Ölçümler)
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Zihin Haritalama,
 • Zihin Haritalama’nın Kullanım Amacı, Açıklaması
 • Zihin Haritasının Sınıflandırılması
 • Zihin Haritası Bileşenleri
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Prototiplendirme,
 • Prototiplendirme’nin Amacı, Açıklaması
 • Prototiplendirme Yaklaşımı
 • Prototiplendirme Yöntemleri
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Kapsam Modellemesi,
 • Kapsam Modelleme’nin Amacı, Açıklaması
 • Hedefler, Değişim ve Bağlam Kapsamı
 • Detay Seviyesi, İlişkiler, Varsayımlar
 • Avantajları, Dezavantajları
 • Örnek Vakalar
Konularını testleriyle birlikte görerek, İş Analizi alanında IIBA BABOK V3 standartlarında bir iş analistinin bilmesi gereken konuları öğrenmiş olacaklar. Ayrıca bu eğitimi toplamda 3 kere tekrar izleme hakkına sahip olacaklar.
Eğitim sonunda yapılan CBAP®/CCBA® sınavı formatında ve düzeyinde online sınav ile kendinizi gerçek sınava benzer koşullarda deneme imkanına sahip olursunuz.
Eğitim süresince çözülecek örnek 50 sorunun yanında katılımcılara ayrıca 450 adet CBAP sorusu, tüm eğitimi kapsayan eğitim notları ve uluslararası çeşitli iş analizi yayınları verilmektedir.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN BAŞARILI İŞ ANALİSTLERİ
Eğitim Sonunda Sınav ve Sertifikasyon:
Online eğitim, testler, deneme sınavları değerlendirme anketleri ve online sertifika sınavı yapılmaktadır.
Katılımcılar, eğitim sonunda iki tür belge alabilecekler:
1. Katılım Belgesi: Online anket ve sınava katılan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.
2. Başarı Sertifikası: Online anketi doldurduktan sonra başlayan sertifika sınavından, 100 puan üzerinden en az 70 puan alan katılımcılarımıza bu belge verilecektir.
Kimler katılmalı?
İş Analistleri, Sistem Analistleri, Süreç Analistleri, Süreç Yöneticileri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticilerii Kurumsal Mimarlar, İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler, İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler, İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler, Bilgi Teknolojileri Yöneticileri
Hemen Satın Al