Agile (Çevik) Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Kabullen, değiş ve çevik ol…
 
Rekabet koşulları, pazar dinamikleri hızla değişmekte ve doğal bir sonuç olarak da karlılık ve verimlilik ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Bu durum, adaptif (uyumlu) bir şekilde hızlı ürün ortaya çıkartma ihtiyacını ve ürün odaklı yaklaşımları ön plana çıkartmaktadır. 
Tüm iş süreçlerimii bu dinamizme ayak uydurma ihtiyacımız  her gün daha fazla hissediliyor
 
Bu dinamizme uyum çerçevesinde, proje yönetimi ve iş süreçlerinde; 
•    Kısa ve Basit Döngüler halinde
•    Kullanılabilir  ve Karlılığı Yüksek Ürün ve/veya sonuçların 
•    Hızlı ve Sürekli olarak ortaya çıkmasını sağlayan 
Agile (çevik) yaklaşımlar değişen iş ihtiyaçlarının mükemmel bir şekilde karşılanmasını sağlamaktadır.
 
Agile yaklaşımlar uygulandığında;
•    Üretkenlik ve takım motivasyonu,
•    Projelerin ve proje ekibinin değişikliklere hızlı adapte olabilme yeteneği,
•    Değişimin etkin yönetimi,
•    Ürün ve/veya servislerin pazara çıkış hızı
ARTACAKTIR…

Agility testimizi yanıtlamak ve Agile olgunluk seviyenizi ücretsiz öğrenmek için lütfen tıklayın

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu artışlar, projelerin başarı oranlarını %80’lere çıkartılabilmiş ve elde edilen önemli rekabet avantajı ile birlikte proje karlılıkları arttırılmıştır.
 
Değişen dünyaya ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilmenin koşulu, esnek yöntemler kullanarak hızlı hareket edebilmektir.


Eğitim

        Hızla değişen dinamikler ve rekabet koşullarına uyum sağlamanız,
        Pazar payınızı büyütmeniz,
Kaliteli ve hızlı bir şekilde  hayata geçirilen projeler ile mümkün…

Pazara çıkış hızınız (Time-to-Market) dışında, işinizin başarısında projelerinizin değişikliklere adapte olabilmesi ve kesintisiz yüksek kalite hizmet sunabilmesi de artık gereklilik.

PEM-Agile eğitimlerinde, farklı sektörler ve farklı projelerden elde ettiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini,  yeni ürün geliştiren veya üretim süreçlerinde değişiklik yapmak isteyen  BT ve BT dışı profesyoneller ile paylaşarak teorik bilgi ile uygulanabilir birikimini pratiklerle oluşturuyoruz.

PMI® tarafından Global REP® (registered education provider) ünvanı ile akredite edilmiş kurumumuzdan alacağınız Agile Proje Yönetim Metodolojisi ve ACP® (Agile Certified Practitioner) eğitimi ile, agile proje yönetimi konusunda dünyadaki en
güncel teorik bilgilere ve pratik uygulamalara ulaşacak ve ACP sertifikası için gerekli eğitimi alarak, projeleri agile usul ve standartlarla yönetme kabiliyetine sahip olacaksınız.

Agility testimizi yanıtlamak ve Agile olgunluk seviyenizi ücretsiz öğrenmek için lütfen tıklayın

Agile Proje Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi

ACP Sınavına Hazırlık Eğitimi

Scrum Eğitimi

PEM - Agile Danışmanlık

Danışmanlık

Hızla değişen dinamikler ve rekabet koşullarına uyum sağlamanız,
Pazar paylarını büyütmeniz,
Kaliteli ve hızlı bir şekilde  hayata geçirilen projeler ile mümkün…

Pazara çıkış hızınız (Time-to-Market) dışında, işinizin başarısında projelerinizin değişikliklere adapte olabilmesi ve kesintisiz yüksek kalite hizmet sunabilmesi de artık gereklilik.

PEM-Agile;  içinde bulunduğunuz sektör, kurum kültürü, iş yapma biçiminiz, stratejileriniz, mevcut kaynaklarınızı dikkate alarak bir analiz ve değerlendirme (assessment) çalışması yaparak, resmi rasyonel bir şekilde önünüze koyar.  Bu değerlendirme ile ortaya çıkan resim, yetenek olgunluk seviyenizi (CMM - Competency Maturity Model ) belirlemektedir.

Agile (Çevik) Proje Yönetiminde varmak istediğiniz olgunluk seviyesine ulaşabilmek için amaç ve hedeflerinizi birlikte belirleyerek, projelendiriyor ve Agile Dönüşümüne birlikte başlıyoruz.

Ayrıca, Agile Takım Koçluğu hizmetimiz ile  hızlı, esnek ve kaliteli ürünler geliştirebilmeniz için proje yönetimi ve yazılım geliştirme süreçlerinizi ve yazılım geliştirme teknikleriniz, birlikte revize ediyoruz. Başarımız, başarısı kanıtlanmış yaklaşımlarla dünya standartlarında projeler gerçekleştirebilmenizi sağlamak


Agile Koçluk Hizmeti    Agile Dönüşüm Danışmanlığı için lütfen tıklayın

Agile ve Scrum Eğitimleri

 
Kurumsal ya da bireysel (genel katılıma açık) eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi ve teklif için
proje@projeegitimmerkezi.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

agile scrum egitim danışmanlık